Każda firma ma swoją specyfikę i określony zakres działalności.
Konieczne jest, by pracownicy posługiwali się językiem obcym w tym
właśnie zakresie i byli w stanie załatwić sprawy służbowe bez pomocy
kolegów.

Nasza oferta skierowana jest do pracodawców, którym
zależy na szybkim osiągnięciu określonych wyników w nauczaniu języków
obcych. Mogą liczyć na to, że w oparciu o szczegółową analizę potrzeb
przygotujemy program nauczania służący rozwinięciu tych sprawności
językowych, które w pracy najbardziej naszym słuchaczom się przydają.
Zadbamy też o efektywne wykorzystanie czasu nauki prowadząc ciągły
monitoring postępów i szczegółową sprawozdawczość z kursu.

Zapraszamy!