Od wielu lat organizujemy szkolenia językowe stacjonarne
i wyjazdowe oraz kursy DEEP DIVE dla firm
w zakresie języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i polskiego. Nasi Klienci cenią nas za pieczołowicie dobrany i przygotowany program nauczania, sprawdzoną metodę nastawioną na praktyczną naukę języka oraz za wyśmienitą kadrę.

Zdając sobie sprawę z tego, że organizacja szkolenia dla pracowników wymaga ogromnego nakładu czasu i środków ze strony zainteresowanych firm, staramy się, aby ta inwestycja odnosiła pożądany skutek. Dlatego przed rozpoczęciem kursu przeprowadzamy gruntowne testy kwalifikacyjne (pisemne i ustne) mające określić poziom zaawansowania poszczególnych osób i szczegółową analizę potrzeb językowych Państwa pracowników, aby później zaproponować optymalny dla nich program
szkolenia.

Stawiamy na jakość i efektywność szkolenia. Dlatego dla każdej grupy i każdego Słuchacza opracowujemy specjalny ramowy program szkolenia. Staramy się do jego przygotowania podchodzić w sposób elastyczny i kreatywny, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby uczniów i sugestie Firm.

Najważniejszym celem organizowanych przez nas szkoleń jest umożliwienie naszym słuchaczom efektywnego porozumiewania się w środowisku międzynarodowym, zarówno w sytuacjach formalnych jak i nieformalnych. Nastawiamy się na komunikację, lekcje mają charakter ćwiczeniowo-praktyczny, a studenci rozwijają umiejętność porozumiewania się w całej gamie sytuacji typowych dla środowiska biznesu. Często poruszanymi  zagadnieniami są: prowadzenie rozmów telefonicznych, przygotowywanie prezentacji, pisanie listów i raportów czy też prowadzenie spotkań i negocjacji.

 

Korzystamy z wiodących na rynku najlepszych pomocy naukowych. Obok głównego podręcznika (specjalnie dobranego dla każdej grupy czy indywidualnego słuchacza) wykorzystujemy cały wachlarz różnorodnych nowoczesnych materiałów. Dodatkowo, aby zapewnić słuchaczom jak najszerszy dostęp do materiałów autentycznych, na zajęciach korzystamy ze sprzętu audiowizualnego i multimediów.

Nasi lektorzy to świetnie przygotowani filolodzy z doświadczeniem w nauczaniu języka biznesowego. To ludzie otwarci i ambitni, którzy swoją wiedzę przekazują z pasją. To ludzie, którzy z równą energią podchodzą do nauczania innych, jak do podnoszenia własnych kwalifikacji. W swoim dorobku mają nierzadko studia na drugim fakultecie czy pracę w międzynarodowej firmie.

W czasie trwania szkolenia pieczołowicie monitorujemy jego przebieg. Regularnie przeprowadzamy testy sprawdzające postępy słuchaczy i na ich podstawie jeszcze lepiej na bieżąco dopasowujemy program nauczania do potrzeb studentów. Prowadzimy szczegółową sprawozdawczość: raporty dotyczące frekwencji oraz tematyki zajęć. Na koniec każdego semestru przygotowujemy indywidualny lub zbiorczy raport postępów słuchaczy.

Do grona naszych Słuchaczy należą pracownicy firm: C&C Partners Telecom, Hochland, Fielmann, Rexam Szkło S.A., Kuhn, Gerlach,PAW, Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski, Plastivan, TP, Nivea Polska, BZWBK, Ardaghglass, Kimball Electronics i wielu innych.
Zapraszamy na nasze kursy!